הצגת ילדים – מעשה בכוכב שנפל לשלולית רמות ספורטיב
16/10 שעה: 17:30- 18:15
https://www.b7events.co.il/wp-content/uploads/2019/09/כוכב.jpg

מחזה מקורי על-פי סיפרה של שלומית כהן אסיף, סיפורם של כוכב ושל ילד, שנפגשים בלילה אחד.

הכוכב זרח מפחד להיות כוכב נופל, והילד נולי מפחד מהחושך, אך כשהם נפגשים קורה המופלא מכל והשניים נוסכים אומץ זה בליבו של זה.

צילום: שרבן לופו